Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy do zapoznania się z protokołem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi

 

Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta i Gminy Niamcza opublikowany został PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Protokół z konsultacji Projektu Uchwały

Link do strony BIP: https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/032