Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zaproszenie z UMWD dla KGW na Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zaproszenie z UMWD dla KGW na Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz Kołami Gospodyń Wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. Prezentacja rozpocznie się 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25.

Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie i sprzedaż rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.

Warunki uczestnictwa w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”:
1. Uczestnikiem Prezentacji może być każde koło gospodyń wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.
2. Z terenu jednego powiatu może być zgłoszone jedno koło gospodyń wiejskich. Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
3. Dopuszcza się możliwość udziału więcej niż jednego koła gospodyń wiejskich
z jednego powiatu w sytuacji, gdy przesłane zgłoszenia nie będą przekraczały maksymalnej liczby zgłoszeń w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej, wydrukowanej
i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,
z dopiskiem „Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” lub skan wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.stec@dolnyslask.pl do 30 marca 2022 roku.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 71 770 44 69 lub mailowy na adres patrycja.stec@dolnyslask.pl.

„Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” oraz upominki są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

W załączeniu  regulamin „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” oraz regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną” wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa.

Informujemy również, że dojazd na Prezentację Koła Gospodyń Wiejskich organizują we własnym zakresie. Urząd Marszałkowski zapewnia stoły z białymi obrusami oraz po trzy krzesła dla każdego koła.

 Poniżej zdjęcia z udziału KGW Gminy Niemcza oraz zespołu Grodzianie

w Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek w roku 2012

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną Regulamin Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek Karta zgłoszenia uczestnictwa