Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informujemy o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej w trybie art 19a - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informujemy o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej w trybie art 19a

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Spotkanie integracyjne – organizacja” złożone przez Stowarzyszenie Niemcza – Partnerstwo Miast.

Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 19.04.2023 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl

 poniżej link do oferty:

https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/32028902?version=1.0