Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nie zaśmiecaj swojego otoczenia !!! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nie zaśmiecaj swojego otoczenia !!!

 

Pamiętajmy! Podrzucanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych jest wykroczeniem!

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (m.in. pralki, lodówki, telewizory, wersalki, meble, opony itp.) z terenu gmin – uczestników Związku Gmin Powiatu Dzierżoniów ZGPD-7 realizowany jest w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieodpłatnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego.

W trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy, aby odpady wielkogabarytowe były wystawiane w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz. Proszę pamiętać, aby dojazd do miejsc ustawienia odpadów wielkogabarytowych był swobodny, tak aby pracownicy firm odbierających odpady mogli podjechać samochodem ciężarowym bezpośrednio do miejsca, gdzie złożone są odpady.

Wystawianie odpadów wielkogabarytowych obok  śmietników, przed nieruchomość lub w inne miejsce do tego nieprzeznaczone, poza terminami ich wywozu nie jest niczym innym jak zaśmiecaniem miasta czy gminy i traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny!

Najbliższy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych – 3 luty 2022.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany, zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń.

Mieszkańcu, jeżeli wymieniasz meble na nowe a termin odbioru odpadów wielkogabarytowych jest daleki i nie chcesz płacić kary grzywny wystawiając gabaryt przed terminem jego odbioru, upewnij się czy nie korzystniej zorganizować transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b , czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach: poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 8:00 – 16:00  tel 74 8376 -981

Przy okazji apelujemy po raz kolejny o nie wywożenie odpadów do lasu i miejsc do tego nie przeznaczonych!!!

Przypominamy, że na terenie Miasta i Gminy Niemcza obowiązuje segregacja odpadów – systemem pojemnikowym oraz workowym. Wszystkie kolory worków do segregacji są bezpłatnie dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza.

 Poniżej ulotki informacyjne: