Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niemcza przez organizacje pozarządowe - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niemcza przez organizacje pozarządowe

Z dniem 18.01.2018 rozpoczyna sie nabór ofert. Jednocześnie prowadzony jest nabór delegatów organizacji pozarządowych - kandydatów do komisji konkursowej. Proszę pamiętać, że wzór oferty do złożenia w konkursie różni się od wzoru oferty składanej z art. 19a.

ngo

Oba wzory są do pobrania w wersji edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Niemcza, w zakładce Ogłoszenia i konkursy.