Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Podpisano umowę na budowę wodociągu z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Podpisano umowę na budowę wodociągu z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy w dniu 24.09.2021 r.  została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niemcza a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym VIRO Robert Jaszczykowski z Kietlina na realizację inwestycji w systemie Zaprojektuj i Wybuduj pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pomoc przyznana do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Zakres robót obejmuje: wykonanie (budowę) zbiornika retencyjnego wody wodociągowej
o pojemności czynnej 150 m3 w Goli Dzierżoniowskiej wraz z komorą zasuw i zagospodarowaniem terenu obiektu oraz wykonanie sieci wodociągowej średnicy f110 i 160PE HDRC w układzie grawitacyjnym, łączącej istniejącą sieć w Goli Dzierżoniowskiej, poprzez zbiornik retencyjny z istniejącą siecią wodociągową w Niemczy z odejściami do podłączenia miejscowości Kietlin.

Koszt inwestycji to kwota 2 372 547,00 zł brutto.