Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Przedszkole Publiczne- laureatem VIII edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii. WIELKI PLAN - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Przedszkole Publiczne- laureatem VIII edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii. WIELKI PLAN

Zwycięski projekt "Wielki plan" w konkursie grantowym ogłoszonym przez GAZ-SYSTEM S.A przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, to projekt ekologiczny, dzięki któremu Przedszkole Publiczne w Niemczy popularyzować będzie zdrowy styl życia i pomysł na ochronę środowiska naturalnego własnego "regionu". Zaplanowane w projekcie działania będą łączyły ze sobą zarówno dzieci z placówki w Niemczy oraz z oddziałów w Gilowie i Przerzeczynie Zdrój, ich rodziców i środowisko lokalne.

przedszkole03

Całkowity koszt projektu to kwota 18.334 zł, z czego kwota 10.000 zł to dofinansowanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, kwota 3.130 zł – to wkład sponsorów, pozostała kwota 5.204 zł to wkład własny organu prowadzącego przedszkole – Gminy Niemcza. Dotację przedszkole przeznaczy na innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni placu przedszkola. Projekt przewiduje stworzenie „ogrodu edukacyjno- przyrodniczego” z wykorzystaniem elementów ekologicznych, bowiem nasze przedszkole jest placówką, która ma za zadanie w porozumieniu z rodzicami budować w dzieciach taki system wartości, w którym środowisko naturalne jest dobrem naczelnym. Powstały ogród umocni nas w tych działaniach, albowiem zadaniem nauczycieli jest motywowanie dzieci do podejmowania działań korzystnych dla środowiska – to nasz „wielki plan”.

{nomultithumb}logo nasza ziemia