Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2019 roku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2019 roku

 

Rejestracja:   

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
 • elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 7.30 do godz.11.30 – obsługiwany przez radców prawnych.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl 
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez  adwokatów.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl
 3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Gmina Bielawa – Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5
  poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30 – obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi.
  Telefon do punktu: 699 801 659, npp@pow.dzierzoniow.pl 
 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 124 od godz. 10.00 do godz. 14.00 – obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”.
  Telefon do punktu: 74 832 41 72, npp@pow.dzierzoniow.pl 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

 Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Finansowanie:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. 

Obszary działania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację. 

 

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa