URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Ogłoszenia

Autor:Publikacja: Anna Korman

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19 a

 

ngo

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie podaję do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

Tytuł zadania publicznego: Poprawa bazy sportowej w Gminie Niemcza.

Oferta złożona przez: Klub sportowy: ” Niemczanka”

Link do oferty zamieszczony został poniżej:

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/032

Ewentualne uwagi do ofert należy zgłaszać do dnia: 14.12.2020 do godziny 10:00 pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze