Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Konsultacje - Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Konsultacje – Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Termin konsultacji wstępnych wyznacza się na czas od 28.10.2020r. do 04.11.2020r.

Uwagi, wnioski i propozycje należy składać pisemnie w sekretariacie UMiG Niemcza lub mailowo na adres akubinski@um.niemcza.pl z podaniem kolejno:

  1. Imienia i nazwiska osoby zgłaszającej,
  2. Reprezentowanej organizacji,
  3. Treści uwagi / wniosku / propozycji,
  4. Danych kontaktowych (telefon, mail).