Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Projekt „Zaczarowany Gród w Niemczy” w przedszkolu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Projekt „Zaczarowany Gród w Niemczy” w przedszkolu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

Projekt „Zaczarowany Gród w Niemczy” w przedszkolu.

Gmina Niemcza realizuje projekt pod nazwą „Zaczarowany Gród w Niemczy- dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Niemcza, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenia warunków do równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gminy.

W ramach projektu jest zapewnionych 25 miejsc przedszkolnych (w tym miejsca dla dzieci niepełnosprawnych) w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku. Natomiast 63 dzieci jest objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne oraz otrzymują wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Dzieci uczą się języka angielskiego, biorą udział w zajęciach z psychologiem oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Oprócz tego zapewniona jest pomoc korekcyjno- kompensacyjna dla dzieci, które jej potrzebują.

Kadra przedszkolna podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych.

Do nowo otwartej grupy uczęszcza 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przedszkole dzięki dofinansowaniu, zmienia swój wizerunek- zmodernizowana została toaleta, utworzona sala do zajęć dodatkowych. Doposażone zostały place zabaw w nowe sprzęty terenowe, a sale w nowe meble, zabawki i sprzęt multimedialny.

Wartość projektu to 505 054,00 zł., w tym wartość dofinansowana z Unii Europejskiej to 429 374,00 zł. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.