Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Inrormacja o obowiązku zgłoszenia, dotyczącego azbestu, do dnia 31 stycznia 2023 r. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Inrormacja o obowiązku zgłoszenia, dotyczącego azbestu, do dnia 31 stycznia 2023 r.

 

Informujemy, że do dnia 31 stycznia obowiązuje zgłoszenie informacji o azbeście, znajdującym się w obrębie nieruchomości.

Poniżej szczegółowa informacja przygotowana przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej UMiG Niemcza.

Uwaga Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy Niemcza przypomina, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, osoba fizyczna korzystająca na terenie gminy Niemcza z wyrobów zawierających azbest jest zobowiązana do przedłożenia informacji o tych wyrobach do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie do 31 stycznia. Wzór informacji zamieszczamy w załączniku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, wyroby i instalacje zawierające azbest, a także wyroby usunięte podlegają inwentaryzacji na podstawie spisu z natury. Właściciel wyrobów przedstawia co roku wyniki inwentaryzacji w informacji złożonej do:

  • W przypadku osób fizycznych – odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
  • W pozostałych przypadkach – marszałka województwa

w terminie do dnia 31 stycznia.

Przypominamy również, że zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemcza na lata 2022 – 2032, do końca roku 2032 planowane jest całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Niemcza.

W załączniku:

WZÓR INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wzór informacji o azbeście