Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kanapa obok śmietnika, czyli o karach za podrzucanie śmieci - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kanapa obok śmietnika, czyli o karach za podrzucanie śmieci

 

Podrzucanie śmieci jest plagą w Naszym Mieście i Sołectwach. Odpady trafiają również do lasu, na łąki, do rowów oraz na tereny położone nad rzekami. Aby walczyć z zaśmiecaniem miast i wsi, ustawodawca wprowadził wysokie kary za podrzucanie śmieci. Co grozi za pozostawienie starej kanapy pod śmietnikiem? Jakie konsekwencje ma wywiezienie gruzu do lasu?

Segregacja odpadów to obowiązek, jednak nie wszyscy się do niego stosują. Jest to szczególnie widoczne w czasie remontów, gdy stare meble, gruz i inne odpady trafiają do zwykłych kubłów lub zanieczyszczają okolice bloków, lasy itp. Jeżeli wyrzuca się śmieci w taki sposób, jest się zagrożonym karą o wysokości do 500 złotych. Mandat nakłada policja lub straż miejska.

 Powinno się pamiętać, że brak segregacji odpadów negatywnie wpływa na całe środowisko oraz estetykę okolicy.

Istnieje kilka, zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku, sposobów na pozbycie się odpadów, w tym poremontowych:

– wywiezienie odpadów (bezpłatnie) – w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami: (dotyczy gruzu, mebli w ilości do 300 kg/nieruchomość/tydzień), dywanów, dużych zabawek, fotelików do przewozu dzieci, opon, sprzętów RTV, AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (płyty kartonowo – gipsowe, resztki farb, gruz bez zanieczyszczeń, np. papy, styropianu) do lokalnego PSZOK-u, w Niemczy, przy ul. Wrocławskiej 3a-3b,

– wystawienie w/w odpadów (bezpłatnie), w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami, oprócz gruzu, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem zbiórek,

– wynajęcie kontenera na śmieci lub gruz – w przypadku budowy lub większego remontu domu, czy mieszkania.

Wystawianie, porzucanie w/w odpadów przy śmietnikach poza terminami zbiórek jest traktowane jako zaśmiecanie i podlega karze!