Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza KRÓTKIE DZIEJE POMNIKA UPAMIETNIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ OBRONĘ GRODU NIEMCZY W 1017 ROKU - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

KRÓTKIE DZIEJE POMNIKA UPAMIETNIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ OBRONĘ GRODU NIEMCZY W 1017 ROKU

 

Przed rokiem 2009 na terenie Rynku w Niemczy – na placu przed Ratuszem z inicjatywy miłośników historii Niemczy, postawiona została tablica upamiętniająca obrońców grodu z roku 1017. Celem posadowienia tablicy było utworzenie miejsca do spotkań i obchodów uroczystości państwowych.

Tablica wyglądała następująco:

 

Na tablicy znajdował się cytat z Kroniki Thietmara, znany z wielu ówczesnych publikacji. Cytat poprzedzony był niezbyt fortunnym tytułem, który brzmiał:

ROK 1017

NIEMCZA: „ŚLĄSKA TROJA”

Było to bardzo błędne porównanie ponieważ,  miasto Troja zostało zdobyte za pomocą podstępu z koniem trojańskim. Pamięć o zagładzie Homerowej Troi zachowała się w przysłowiowym powiedzeniu nec locus ubi Troia fuit!  – nie ma śladu gdzie była Troja, oznaczającym kompletne zniszczenie, likwidację.

Tymczasem Niemcza pomimo oblężenia przez ponad 12 – tysięczne wojska nie została zdobyta. Niemcza stała się symbolem niezdobytej, niepokonanej zwycięskiej twierdzy, która jednocześnie była grodem. Więc porównanie jej ze zdobytą Troją było nieporozumieniem.

Na pomniku zaznaczono kto wykonał i ufundował tablicę.

Poprzedniemu Burmistrzowi Grzegorzowi Kosowskiemu przekazano uwagę o niewłaściwym porównaniu Niemczy z Troją.

 

Podczas przygotowań do obchodów Tysiąclecia  Obrony Grodu Niemczy 1017- 2017, poprzedni burmistrz Grzegorz Kosowski wraz zastępcą Kazimierzem Figzałem, poinformowali komitet organizacyjny obchodów, że z tej okazji zostanie wykonany nowy pomnik upamiętniający. Tekst napisu miał przygotować zastępca burmistrza po konsultacji z historykiem sztuki Prof. UWr. R. Eysymonttem.

W roku 2017 przed obchodami Tysiąclecia Obrony Grodu na miejscu dawnego, stanął nowy pomnik.

Pomnik wyglądał następująco:

 

Wśród mieszkańców pojawiły się komentarze, że pewnie został przywieziony z radzieckiego cmentarza…, w dodatku nie nawiązywał do miejsca, architektury i charakteru zabytkowego Rynku (trącący z cmentarnym kamieniem).

Na tablicy znajdował się cytat znany z poprzedniej tablicy, z Kroniki Thietmara, z łacińskim zapisem oryginału.

 

Na tablicy nie napisano  kto ją wykonał i ufundował. Z zapisu na pomniku wynikała następująca dedykacja:

OBROŃCOM NIEMCZAŃSKIEGO GRODU

KAMIENIARSTWO…

Niedokończony zapis wskazywał jakoby podziękowania obrońcom składała firma, która ufundowała płytę a nie np. władze czy mieszkańcy Niemczy.

Kształt pomnika pomimo, że nie posiadał on gwiazdy, to niestety nawiązywał do znanych z całej Polski pomników wdzięczności Armii Sowieckiej, demontowanych  przez IPN jako pomniki propagandy komunistycznej.

Wśród osób krytykujących kształt pomnika były wówczas osoby, które obecnie występują  w jego obronie.

Urzędujący od 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski, zapowiedział zmianę formy pomnika upamiętniającego obrońców, z uwagi m.in. na jego nawiązanie do pomników propagandy sowieckiej.

W roku 2021 z okazji upamiętnienia w Niemczy Rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza ustawiono nową tablicę upamiętniającą Obrońców Grodu Niemczy.

Zasłaniając pomnik z roku 2017.

W roku 2022 zgodnie z koncepcją Burmistrza Jarosława Węgłowskiego, tablice upamiętniające zostały przeniesione na mury Baszty Miejskiej w Niemczy:

Na tablicy znalazła się dedykacja z podziękowaniem dla obrońców, od mieszkańców obecnego miasta i gminy Niemcza, cytat znany z poprzednich tablic, który został uzupełniony o zapis nie propagowany w publikacjach z czasów propagandy komunistycznej a dotyczący faktu opisanego przez kronikarza biskupa Thietmara, o wzniesieniu krzyża przez obrońców Grodu. Cały zapis został skonsultowany z profesorami Rafałem Eysymonttem UWr oraz Przemysławem Urbańczykiem UKSW

Należałoby więc zastanowić się czy ktokolwiek w Niemczy chciałby powrotu sowieckiego w kształcie pomnika na Rynek, czy po prostu ten pomnik znalazł się obecnie na właściwym miejscu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nal