Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nagrody Burmistrza Niemczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nagrody Burmistrza Niemczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.

 Tymi słowami – Elizy Orzeszkowej – rozpoczął Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski składanie życzeń oraz podziękowań, podczas uroczystego spotkania w dniu 17 października 2022 roku z przedstawicielami placówek oświatowych naszej gminy. Burmistrz złożył wszystkim pracownikom oświaty naszej gminy, pełne wdzięczności i ciepła życzenia.

Co roku z okazji Dnia Nauczyciela Burmistrz wyróżnia oraz przyznaje nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, w oparciu o utworzony w budżecie gminnym specjalny fundusz nagród (na mocy § 17 Uchwały Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy  z dnia 16 marca 2009 roku.)

W tym roku nagrodzeni przez Burmistrza zostali nauczyciele:

Alicja Łysiak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Małgorzata Kuźniar, Nauczyciel Pedagog Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Anna Hordziej, Nauczyciel Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy

oraz Anna Kuźmińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy.

List gratulacyjny otrzymała dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy Anna Fuszara

 Burmistrz z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył na ręce Dyrektorów placówek oświatowych gminy wszystkim pracownikom oświaty życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i ważnej pracy dla kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

 Poniżej zdjęcia ze spotkania: