Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. chrobrego w Niemczy ogłasza nabór kandydatów na uczniów klasy I na rok szkolny 2020/2021 zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

  • Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani będą w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

  • Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora, działająca na podstawie: art. 157 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

  • Rekrutacja Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wnioski dostępne

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

na stronie internetowej szkoły : www http://zsniemcza.pl

wypełniają czytelnie drukowanymi literami i składają w sekretariacie szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zamieszczonych poniżej.

TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 ustalone zostały zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza a znajdują się na stronie, do której link jest załączony jest poniżej

http://zsniemcza.pl/aktualnosci/1354-rekrutacja-do-klasy-pierwszej-2020-2021

Oświadczenie zapisu dziecka do szkoły zamieszczone zostało w linku poniżej.

https://drive.google.com/file/d/1rlp5lLm8ctLl_oEnekZG1jU7_H3uBwe_/view?usp=sharing