Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy w Niemczy przypomina, że w dniu 28 lutego 2023 r. upływa termin przekazania sprawozdania rocznego za rok 2022 do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy przypomina, że w dniu 28 lutego 2023 r. upływa termin przekazania sprawozdania rocznego za rok 2022 do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, określone w art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – są to m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), którego jednym z podstawowych zadań jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce, a także monitorowanie i analiza danych o emisjach gazów cieplarnianych oraz innych substancji i parametrach z nimi związanych.

Więcej informacji na temat Krajowej bazy można znaleźć na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/ .