Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert i sprawozdań  w otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym 19a. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert i sprawozdań  w otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym 19a.

 
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z Fundacją Merkury z Wałbrzycha zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie dotyczące omówienia nowych wzorów ofert i sprawozdań  w otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym 19a. Nowe (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).
Szkolenie to będzie zrealizowane w ramach partnerstwa gmin i powiatu, w którym uczestniczy i opłaca składki również Gmina Niemcza.
Termin:  12.04.2019 r. (piątek) od godziny 14.00- 16.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe przy ulicy Świdnickiej 38, II piętro, pokój 213.
W ramach partnerstwa Fundacja Merkury proponuje terminy dyżurów doradczych w następujących dniach: 24.04, 16.05, 29.05, 12.06, 26.06. Dyżury będą się odbywać w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 38, II piętro, pokój  216.