Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Decyzją zebrania wiejskiego nowym sołtysem sołectwa Ligota Mała została Pani Urszula Cieleban. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Decyzją zebrania wiejskiego nowym sołtysem sołectwa Ligota Mała została Pani Urszula Cieleban.

 
Za nami kolejne wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Tym razem odbyły się 22 lutego w sołectwie Ligota Mała. O stanowisko sołtysa ubiegały się: Pani Małgorzata Adamczuk oraz Pani Urszula Cieleban. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Panie otrzymały następującą ilość głosów: – Pani Urszula Cieleban – 10 głosów, Pani Małgorzata Adamczuk – 9 głosów. Decyzją zebrania wiejskiego nowym sołtysem sołectwa Ligota Mała została Pani URSZULA CIELEBAN.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Roman Adamczuk – Przewodniczący, Pan Łukasz Częczek, Pani Anastazja Łopacińska i Pan Rafał Szymański
 Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. A dotychczasowej Pani Sołtys – Małgorzacie Adamczuk składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w rozwój sołectwa podczas pełnionej funkcji.