URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Czas wolny / NGO / Ogłoszenia

Autor:Publikacja: Renata Kukuła

Gmina Niemcza podpisała umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”w SP Niemcza

 

Na terenie Gminy Niemcza w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, do 30 listopada 2023 roku będzie realizowany Projekt Szkolny Klub Sportowy, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program Szkolny Klub Sportowy (SKS) ma na celu stworzenie uczniom przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia, prowadzone w ramach Programu, odbywają się po zakończeniu obowiązkowych zajęć szkolnych, w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.

Jeśli jesteś uczniem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy i chciałbyś dołączyć do SKS-owej społeczności zapytaj swojego nauczyciela wychowania fizycznego Pani Joanny Bagińskiej lub Pani Grażyny Gąsiorowskiej o możliwość udziału w zajęciach.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze