Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informujemy, że w pierwszych dniach po Świętach Wielkanocnych rusza przebudowa ulicy Kwiatowej. Komunikat do miaszkańców! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informujemy, że w pierwszych dniach po Świętach Wielkanocnych rusza przebudowa ulicy Kwiatowej. Komunikat do miaszkańców!

 

Informujemy, że już w pierwszych dniach kwietnia 2024 roku rozpocznie się przebudowa ulicy Kwiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D – ul. Kwiatowa w Niemczy”.

Na realizację zadania Gmina Niemcza pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości zadania.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Kwiatowej na odcinku 221,30 m licząc od skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Przebudowana ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 550 cm o nawierzchni z asfaltobetonu, obustronne krawężniki betonowe oraz jednostronny chodnik o szerokości 200 cm o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. Na zjazdach do posesji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowa. Ponadto zostanie zamontowanych 8 wpustów ulicznych.

Zadanie będzie wykonywały firmy: – Andrzej Żurek z siedzibą ul. Wincentego Witosa 2, 57-160 Borów, – Elżbieta Żurek z siedzibą ul. Wincentego Witosa 2, 57-160 Borów działających wspólnie w formie spółki cywilnej: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB” s.c. Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 57-160 Borów za kwotę 717.116,14 zł brutto.

rutto.