URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / NGO

Autor:Publikacja: Renata Kukuła

Otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych Powiatu Dzierżoniowskiego ogłoszony!!!

 

 Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił w dniu 17 stycznia, otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku.

W ramach konkursu powiat przekaże stowarzyszeniom dofinansowanie w wysokości 250.000 złotych na działalność w zakresie:
– kultury fizycznej i sportu,
– turystyki i krajoznawstwa,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ochrony i promocji zdrowia,
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
– ratownictwa i ochrony ludności,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Poniżej : OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

REGULAMIN

Regulamin

 

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze