Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza 2 387 000,00 złotych na realizację projektu „Nimpsch nas łączy” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

2 387 000,00 złotych na realizację projektu „Nimpsch nas łączy”

 

Gmina Niemcza pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.387.000,00 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 na realizację projektu: „Nimptsch nas łączy”

Głównym celem projektu  jest ożywienie ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu, poprzez stworzenie polsko-czeskiej trasy tematycznej, promującej ciekawe atrakcje turystyczne związane z rodem szlacheckim Nimptsch.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim miastem Letohrad. W ramach projektu,
po stronie Gminy Niemcza, przeprowadzona zostanie adaptacja budynku zabytkowej baszty na m.in. centrum obsługi ruchu turystycznego. Planowanie jest też odsłonięcie zabytkowych murów obronnych oraz zagospodarowanie terenu przyległego do baszty.

Projekt „Nimptsch nas łączy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, wartość całego projektu to 941 811,13 euro, a dofinansowanie do części Gminy Niemcza wynosi 555 276,50 euro. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022. roku.