Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w związku z Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemczy

58-230 Niemcza; ul. Ogrodowa 1
tel. 74 8376441; e-mail: ops@ops.niemcza.pl

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w związku z Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz mógł ubiegać się w 2024r. O asystenta, który będzie wspierał cię w czynnościach dnia codziennego.

Usługa ta będzie obejmowała pomoc w dotarciu między innymi do pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika:
• posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
• wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (warunkowo)

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel.74/8376441

sporządziła: Agnieszka Musiała