Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Bitwa o remizy w Gminie Niemcza. Strażacy wszystkich jednostek OSP apelują do mieszkańców. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Bitwa o remizy w Gminie Niemcza. Strażacy wszystkich jednostek OSP apelują do mieszkańców.

 

BITWA O REMIZY to rządowy program w ramach którego gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Właśnie w tym celu strażacy z naszej gminy spotkali się z Burmistrzem Niemczy Jarosławem Węgłowskim aby rozpropagować akcję wśród mieszkańców całej Gminy. Wszystkie jednostki strażackie działające na terenie Gminy Niemcza tj. w Niemczy, Przerzeczynie – Zdroju oraz Gilowie zainteresowane są możliwością pozyskania funduszy na remonty i modernizację naszych remiz strażackich. Warunek jaki należy spełnić to wysoka, ponad 50 procentowa frekwencja wyborcza. Dlatego też m.in. w interesie naszych strażaków zachęcamy do udziału w wyborach w dniu 15 października 2023 roku.

Sama akcja pod nazwą BITWA O REMZY 2024 to  profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której szeroko informują minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).