Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - ważny obowiązek! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – ważny obowiązek!

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – ważny obowiązek!

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje, że od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obwiązek ten wynika  z art. 27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Celem sporządzenia bazy jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych kotłów grzewczych.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niezamieszkałych.  Deklaracje można będzie złożyć w formie elektronicznej przez Internet  www.gunb.gov.plinfo-ceeb@gunb.gov.pl  lub w formie papierowej wysłać listem na adres Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.  Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już  istniejących a w przypadku budynków nowo powstałych 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, w przypadku braku reakcji ze strony właściciela nieruchomości i uchylania się od tego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcje z kodeksu wykroczeń.

deklaracja-A

deklaracja-B