Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dowożenie dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 - zasady, wzór wniosku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 – zasady, wzór wniosku

 
Szanowni Państwo
informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 będą nadal obowiązywały zasady ubiegania się rodziców/opiekunów prawnych o zorganizowanie przez Gminę Niemcza dowożenia dzieci niepełnosprawnych, określone w Zarządzeniu Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 18 sierpnia 2020 roku.
Wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek z informacją o realizacji dowożenia dziecka niepełnosprawnego od 01 września 2021 roku tj. w roku szkolnym 2021/2022 prosimy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza
najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2021 roku.
 
Poniżej link do strony BIP Gminy Niemcza, gdzie został opublikowany wzór wniosku do wypełnienia.