Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Klub "Senior +" w Niemczy już otwarty! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Klub „Senior +” w Niemczy już otwarty!

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje wieloletni już Program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje wieloletni już Program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia. Na utworzenie i wyposażenie klubu „Senior +” potrzebne były środki finansowe w wysokości 245.380,00 złotych z czego dotacja ze Skarbu Państwa udzielona przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach programu wynosiła 150.000,00 złotych. Wkład własny Gminy wyniósł 95.380,00 złotych.

W poniedziałek 13 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior+” w Niemczy, z udziałem kilkudziesięciu osób, zainteresowanych uczestnictwem w klubie oraz zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i powitania zgromadzonych. Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele ważnych osobistości, wśród których należy wymienić: Pana Jarosława Kresę Wojewodę Dolnośląskiego, Pana Aleksandra Szweda Senatora RP, Pana Marcina Gwoździa Posła RP , Pana Marcina Pięta Dyrektora Biura Europoseł Pani Anny Zalewskiej, Panią Irenę Bukalską Kierownik Biura Poselskiego Pana Ministra Michała Dworczyka, Pana Grzegorza Macko Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Tomasza Krzeszowca Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, Panią Iwonę Drelichowską- Stopa Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Pułkownika Piotra Rupę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Pana Mariusza Piaseckiego Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Pana Inspektora Przemysława Maruta.

Wśród zaproszonych gości byli również: Pani Prezes Elżbieta Pasławska reprezentującą LGD Ślężanie, Pan Kamil Zieliński Wiceprezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, Pan Jarosław Bereźnicki Prezes OHZ Przerzeczyn Zdrój, Pan Tadeusz Tecki Prezes Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, Koło w Niemczy, Pan Roman Jarguz Prezes Stowarzyszenia „Najlepsi”, Pan Andrzej Bośka Prezes Koła Łowieckiego,Pan Marek Gendaj Właściciel Uroczyska Siedmiu Stawów w Goli Dzierżoniowskiej, Pani Helena Syndyk Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pani Emilia Procków,  Pani Paulina Dziedzic Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej w Niemczy, Pani Aneta Grzelka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Pani Danuta Nuckowska- Ciulak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, Pan Piotr Podkówka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie,Pani Agnieszka Krupińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, Pani Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, Pani Lucyna Torbus Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Pani Magdalena Szwej Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, Pani Agata Koperska Opiekun Klub Seniora w Świebodzicach,  Pani Marta Bagińska Dyrektor Przedszkola w Niemczy, Pani Anna Kuźmińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy, Pani Danuta Wakulik Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niemczy, Pani Alicja Malarczyk Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Niemczy. 

Zaproszenia otrzymali również Dyrektorzy i Kierownicy sektora prywatnego oraz Przedstawiciele Władz Samorządowych. Na uroczystość przybyli: Pan Paweł Filipczak Wójt Gminy Jordanów Śląski, Pan Mirosław Jarosz Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, Pan Tomasz Gracz Wójt Gminy Kondratowice, Pan Krzysztof Chudyk Burmistrz Piławy Górnej, Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki, Pan Julian Sadek Burmistrz Niemczy IV kadencji jak i Pan Grzegorz Kosowski Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego.

W części oficjalnej miały miejsce poświęcenie obiektu przez Księdza Dziekana Kanonika Tadeusza Pitę jak i przemówienia zaproszonych gości.

Słowa uznania jak i życzenia dalszych sukcesów płynęły w stronę zarówno Pana Burmistrza Jarosława Węgłowskiego jak i osób zaangażowanych w powstanie klubu.

Uczczenie otwarcia klubu „Senior +” zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym dla wszystkich zaproszonych oraz wypiciem symbolicznej lampki szampana. Czas zgromadzonym gościom umilał zespół „Wiolinek” z Barda, którego muzyka porwała przybyłych do tańca.

Nad bezpieczeństwem  podczas całej uroczystości czuwali strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy wraz z Panem Tomaszem Otworowskim Wiceprezesem na czele oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przerzeczyna Zdrój pod kierownictwem Pana Prezesa Marcina Walulika.

Mamy nadzieję, że Klub „Senior +”, który już wkrótce rozpocznie swoja działalność, będzie owocnie służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Niemcza przez długie lata.

 

 

https://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/68185,nowy-klub-senior-w-gminie-niemcza