Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nie czekaj:  skorzystaj z programu "Czyste powietrze" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nie czekaj:  skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

 

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

Kto może skorzystać

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

  oraz spełnia kryterium dochodowe:

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1564zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

lub

ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1 260 zł – jeżeli mieszkasz sam

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – twój przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

 Poniżej szczegółowe  materiały informacyjne:

Material_informacyjny_dot._programu_priorytetowego_„Czyste_Powietrze”

92_Czyste-Powietrze_ulotka_A5_12-stron_notatnik