Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI DOŻYNEK WOJEWÓDZKO-DIECEZJALNYCH - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI DOŻYNEK WOJEWÓDZKO-DIECEZJALNYCH

 
DZIĘKUJĘ

Drodzy Mieszkańcy Gminy Niemcza,

skałdam Państwu serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Dożynek Wojewódzko- Diecezjalnych.

Szczególne podziękowania składam Rolnikom i ich Rodzinom za ciężką pracę i troskę o chleb codzienny.

Słowa podziękowań kieruję do Starostów naszych Dożynek. Dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubowi Sportowemu “Niemczanka”, Związkowi Emerytów i Rencistów, wszystkim stowarzyszeniom, partnerstwom oraz lokalnym grupom działania, Towarzystwu Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, placówkom oświatowym, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Posterunkowi Policji, wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Księdza Kanonika Tadeusza Pity, Proboszcza Parafii w Niemczy. Dziękuję czcigodnemu Księdzu za pomoc i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękuję Joankom i Grodzianom za oprawę artystyczną. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy, Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Niemczy.

Dziękuję za kultywowanie pięknych tradycji i obyczajów kulturowych, które pięknie jednoczą nas wszystkich w naszej lokalnej społeczności.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Jarosław Węgłowski