Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Spotkanie w Niemczy w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ślężanie - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Spotkanie w Niemczy w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ślężanie

 

W związku z przygotowaniami Lokalnej Grupy Działania Ślężanie do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, rozpoczęły się konsultacje z lokalną społecznością na temat założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania odbywają się  w każdej z 8 gmin członkowskich.

Spotkania poświęcone są w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

W Niemczy spotkanie w powyższej sprawie odbyło się w czwartek 16 lutego 2023 w Baszcie Miejskiej.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia, które mają znaleźć się w strategii i na co przeznaczone będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiele szczegółowych zagadnień omówionych przez ekspertkę Annę Mówińską, będzie miało wpływ na możliwości pozyskania funduszy przez lokalne stowarzyszenia, instytucje czy przedsiębiorców.

Jak nas zapewniła przedstawiciela LGD Ślężanie Marta Pawłowska, w przygotowywanym dokumencie zostaną wzięte pod uwagę wnioski zgłoszone podczas spotkania w Niemczy. W spotkaniu w Niemczy wzięli udział przedstawiciele: sołectwa Nowa Wieś Niemczańska, Klubu Senior + w Niemczy, Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej oraz przedstawiciele władz Gminny Niemcza Zastępca Burmistrza Leszek Lupa i Sekretarz Gminy Karolina Bieńko.

Poniżej zdjęcia ze spotkania: