Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

 

Szanowni Mieszkańcy Niemczy,

w związku z publikacją portalu Doba.pl dotyczącą ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 4 września 2023 roku, chciałbym przedstawić swoje stanowisko w sprawie, albowiem opublikowany artykuł nie oddaje pełnego kontekstu wydarzeń i nie uwzględnia ich odbioru z mojej strony. Autor nie zwrócił się o przedstawienie jakiegokolwiek komentarza, stąd też postanowiłem z własnej inicjatywy odnieść się do sprawy. Liczę na zamieszczenie niniejszego stanowiska na łamach portalu, w ramach rzetelnego dziennikarstwa.

W pierwszej kolejności podkreślam, że Sesja odbyła się bez żadnych zakłóceń, na dowód czego, poniżej zamieszczone zostaje nagranie z sesji, która była również transmitowana na żywo od początku do końca.

Podczas sesji zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy, Pana Andrzeja Osipowicza, z prośbą o odczytanie nazwisk radnych biorących udział w głosowaniu nad uchwałą wprowadzającą do budżetu gminy kwotę 1 mln. 297 tys. złotych pozyskaną na remont ul. Wrocławskiej, i przedstawienie wyników głosowania. Niestety, moja prośba została zignorowana, co w mojej ocenie stanowi zachowanie mało profesjonalne i pokazujące brak szacunku dla funkcji Burmistrza Miasta i Gminy oraz oczekiwań mieszkańców, zasługujących na jawną i przejrzystą pracę władz samorządowych. Nie pozwolono mi również skomentować tego faktu, nie dopuszczając mnie do głosu po zakończeniu głosowań, co stanowi naganną, powtarzającą się praktykę prezydium Rady.

Po zamknięciu obrad (nie zaś w trakcie sesji, jak sugeruje to przekaz medialny), z uwagi na zbędne przytyki kierowane przez jednego z radnych wobec mojej osoby, doszło między nami do ostrej wymiany zdań, w której padały z obu stron docinki o charakterze osobistym, a która stała się tematem przedmiotowego artykułu. Sprzeczka ta nie powinna była mieć miejsca, za co przepraszam mieszkańców i osoby jej słuchające, jednak nagłaśnianie tego zdarzenia uważam za niepotrzebne i stanowiące formę ataku na moją osobę, motywowanego zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie służy to bowiem w żaden sposób Gminie Niemcza ani jej mieszkańcom.

Jasnym jest, że kultura wypowiedzi powinna być obecna tak w trakcie sesji jak i po jej zakończeniu, dlatego osobiście deklaruję powzięcie wszelkich możliwych działań zmierzających do uspokojenia zaogniającej się sytuacji związanej ze współpracą z Radą Miejską. Jednocześnie apeluję do Radnych Rady Miejskiej w Niemczy o głębszą refleksję, bardziej odpowiedzialne podejście do obowiązków samorządowych i uszanowanie stanowiska Burmistrza. Nasza gmina zasługuje na konstruktywną współpracę na rzecz jej rozwoju i realizacji potrzeb mieszkańców i nie powinny na nią wpływać ambicje polityczne, szczególnie w okresie przedwyborczym.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Jarosław Węgłowski