Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zakończyły się wybory sołeckie w Gilowie, Ligocie Małej, Podlesiu, Wilkowie Wielkim i Kietlinie - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zakończyły się wybory sołeckie w Gilowie, Ligocie Małej, Podlesiu, Wilkowie Wielkim i Kietlinie

 

Z uwagi na kończącą się 4-letnią kadencję sołtysów i rad sołeckich Rada Miejska w Niemczy uchwałą Nr LVII/348/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zarządziła wybory w sołectwach:

  1. Gilów
  2. Ligota Mała
  3. Podlesie
  4. Wilków Wielki
  5. Kietlin.

Tą samą uchwałą Rada Miejska w Niemczy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza opracowanie harmonogramu zebrań wiejskich. Po ustaleniach Burmistrza z sołtysami poszczególnych sołectw zebrania wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Gilów – 20.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
  1. Ligota Mała – 22.02.2023 w domu obecnego sołtysa o godz. 18.00
  1. Podlesie – 23.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
  1. Wilków Wielki – 24.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
  1. Kietlin – 27.02.2023 w budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej o godz. 18.00 

Informujemy, że

wybory sołeckie w Nowej Wsi Niemczańskiej odbędą się 4 kwietnia 2023r. o godz. 18.00

natomiast w Przerzeczynie – Zdroju 5 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00