Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zbieranie danych o popycie na grunty - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zbieranie danych o popycie na grunty

 

W związku z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr WRO.WKUZ.UR.501.50.2023.AG.7 z dnia 03 sierpnia 2023 r., Urząd Miasta i Gminy w Niemczy zwraca się do rolników indywidualnych z prośbą o określenie zainteresowania powiększaniem swoich gospodarstw rolnych. Przedmiotowe dane zostaną przekazane do KOWR celem analizy i określenia zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.
W celu zgłoszenia zainteresowania rolnicy są proszeni o wypełnienie poniższej tabeli i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w dniach od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2023 r. formularz – INFORMACJA O POPYCIE NA GRUNTY W GMINIE NIEMCZA
Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne zainteresowania w zakresie określonym w tabeli. Kontakt: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej, tel. 74 837 6994.
Zebranie powyższych danych stanowi badanie popytu i nie gwarantuje nabycia nieruchomości rolnych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:  Katarzyna Janicka, tel. 74 837 6994, e-mail: kjanicka@um.niemcza.pl