Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zwolnienie przedsiębiorców z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zwolnienie przedsiębiorców z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 marca 2021r

Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Niemcza, z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze zm.) należnej w 2021 r

Przyznaje się zwrot II raty opłaty rocznej pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Niemcza, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r