Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Program Prosumencki - "Wymiana źródeł ciepła" – Zainteresowani dotacją mogą już składać ankiety - deklaracje - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Program Prosumencki – „Wymiana źródeł ciepła” – Zainteresowani dotacją mogą już składać ankiety – deklaracje

Mieszkańcy zainteresowani dotacją na wymianę pieców C.O. proszeni są o wypełnienie ankiet - deklaracji. Można to zrobić wyłącznie w formie internetowej na specjalnie utworzonej stronie: http://www.cieplo.cte.fea.pl/

Gmina Niemcza we współpracy z Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy przygotowuje wniosek o dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców grzewczych w domach jednorodzinnych. Dlatego zapraszamy osoby zainteresowane taką dotacją o zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.cieplo.cte.fea.pl/ i wypełnienie zamieszczonej tam ankiety poświęconej danym niezbędnym do złożenia przez gminę wniosku o dotacje.

Nowe źródła muszą być ekologiczne np. pompy ciepła, biomasa. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zastosowanie paliw gazowych, o ile audyt zaleci takie rozwiązanie techniczne. Projekt obejmie dofinansowaniem wymianę kotłów na gazowe, biomasę i pompy ciepła (tam gdzie działają instalacje niskotemperaturowe). Właściciele budynków jednorodzinnych przy kwalifikacji do projektu, będą zobowiązani do wykonania audytu energetycznego, który wskaże najlepsze rozwiązania techniczne.

Ważne informacje niezbędne do wypełnienia ankiety:

Najważniejsze dane potrzebne do deklaracji, które warto zgromadzić przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji/ankiety:

o             rodzaj tytułu prawnego do budynku (własność czy współwłasność, jeśli to drugie, to ilu jest współwłaścicieli)

o             rok budowy budynku (w przypadku budynków przedwojennych szacunkowy)

o             informacja czy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lub wojewódzkiego rejestru zabytków (należy podać nr wpisu – informacje można uzyskać w gminie w ref. budownictwa, tel. 74 83 76 999)

o             ogrzewana powierzchnia budynku (pomiar po wewnętrznym obrysie pomieszczeń ogrzewanych)

o             obecnie wykorzystywane źródło ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej

o             średnioroczne zużycie wykorzystywanego paliwa (np. liczba ton spalanego węgla czy drewna; średnią roczną najlepiej wyliczyć na podstawie danych z trzech ostatnich lat/sezonów grzewczych)

o             moc obecnego źródła ciepła/kotła w kW (do sprawdzenia na tabliczce znamionowej kotła)

o             planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc w kW

  

UWAGA: deklaracje nie są wnioskiem o dotację!!!