Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Umowa na budowę kanalizacji z Kietlina do oczyszczalni ścieków w Niemczy - PODPISANA! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Umowa na budowę kanalizacji z Kietlina do oczyszczalni ścieków w Niemczy – PODPISANA!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Burmistrz MiG Niemcza – Jarosław Węgłowski – podpisał umowę na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowo budowa ma trwać do września 2021 roku.

W tym czasie ma zostać wybudowana nowa przepompownia ścieków Ø1500 w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz  rurociąg  tłoczny Ø110 od projektowanej pompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Niemczy w ul. Folwarcznej. Realizacja inwestycji pozwoli odprowadzać ścieki z miejscowości Kietlin do istniejącej oczyszczalni ścieków w Niemczy.

 

Umowa realizowana będzie w ramach operacji pn. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy, mającej na celu zwiększenie dostępności usług publicznych w postaci usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.