URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Lata 2020 – 2025

Autor:Publikacja: Anna Korman

Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy,

mająca na celu zwiększenie dostępności usług publicznych w postaci usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym:

Zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy – budowa drugostronnego systemu zasilenia w wodę przeznaczoną do spożycia dla obszaru zasilanego z SUW w Niemczy (miejscowość Niemcza, Wilków Wielki) oraz stworzenie możliwości zasilenia w wodę miejscowości Kietlin

Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy ma na celu umożliwienie skorzystania z ulepszonych usług/infrastruktury ściekowej mieszkańców miejscowości Kietlin

 

Współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności