Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dni Miast Partnerskich - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dni Miast Partnerskich

 

 

Dni Miast Partnerskich

„Dni Miast Partnerskich” – projekt realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Cel projektu: zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym. Całkowita wartość projektu: 19 717,80 euro.

Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego–16 717,80 EU, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Budżet Państwa: 983,40 EUR

Termin realizacji projektu–02.10.2021r.

_Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –

Polska 2014-2020. Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 029/0001843